Hiển thị 15 kết quả

Khoa cận lâm sàng

Khoa cận Lâm sàng bào gồm các khoa phòng sau. Khoa Xét nghiệm di truyền y học Di truyền và sinh học tử là chuyên …

Khoa dược

Chức năng, nhiệm vụ: – Cung cấp đầy đủ kịp thời thuốc, hoá chất và vật tư y tế, phục vụ quá trình điều trị …